شهروند آمریکا، ایالات متحده آمریکا سرزمینی شگفت انگیز و رویایی است که فرصت رشد و شکوفایی را برای تمام افرادی که شهروند این کشور هستند فراهم می‌کند.

چطور شهروند آمریکا شویم؟

۲۹ آذر ۱۴۰۲

شهروند آمریکا، ایالات متحده آمریکا سرزمینی شگفت انگیز و رویایی است که فرصت رشد و شکوفایی را برای تمام افرادی که شهروند این کشور هستند فراهم می‌کند.

ایالات متحده آمریکا سرزمینی شگفت انگیز و رویایی است که فرصت رشد و شکوفایی را برای تمام افرادی که شهروند این کشور هستند فراهم می‌کند.

کسانی که در آمریکا متولد شده‌اند بدون هیچ تلاشی شهروند ایلات متحده آمریکا محسوب می‌شوند. اما در آن طرف مرزها کسب سیتیزن آمریکا به آرزویی تقریباً سخت برای اغلب عاشقان به این کشور تبدیل شده است. آرزویی هر چند سخت اما ممکن که می‌تواند به شما حق شهروندی آمریکا را با شرایطی برابر با دیگر شهروندان این کشور بدهد.

اما اخذ تابعیت آمریکا چطور ممکن است؟ در این مقاله قصد داریم برخی از راه‌های متداول برای کسب شهروندی آمریکا از اخذ تابعیت گرفته تا ازدواج و… را مورد شرح و بررسی قرار دهیم.

چطور شهروند آمریکا شویم؟ | سایت ویزا

مسیرهای اصلی برای شهروند آمریکا شدن

برای شهروند آمریکا شدن ۴ راه اصلی وجود دارد که عبارتند از:

● اخذ تابعیت
● والدین فرد، شهروند و تبعه آمریکا باشند.
● ازدواج با فردی که شهروند و تبعه آمریکا باشد.
● گذراندن خدمت سربازی در آمریکا

به طور کلی شهروندی آمریکا با اخذ گرین کارت آمریکا ممکن خواهد بود که برای دستیابی به آن بایستی شرایط معینی را برآورده سازید.

اقامت دائمی حداقل ۵ ساله

اخذ تابعیت آمریکا به دارندگان آن حق شهروندی آمریکا را می‌دهد، حتی با وجود اینکه در این کشور متولد نشده‌اند. یکی از راه‌های رایج و متداول جهت اخذ سیتیزن آمریکا کسب (LPR) یا اقامت دائمی و قانونی این کشور برای مدت حداقل ۵ سال خواهد بود.

اما پیش از ارائه درخواست تابعیت بایستی از شرایط معینی برخوردار بوده و یا برآورده سازید. بر اساس شرایط و ویژگی‌های شما شرایط تعریف شده متفاوتی نیز برایتان در نظر گرفته می‌شود.

به منظور درخواست تابعیت و احراز شرایط جهت کسب اقامت دائم و قانونی حداقل ۵ ساله بایستی مواردی را به شرح ذیل در نظر بگیرید:

 • در زمان ارائه فرم درخواست برای تابعیت یا فرم N-400 بایستی دارای سن قانونی باشید.
 • از اقامت دائمی و قانونی حداقل ۵ ساله در آمریکا برخوردار باشید.
 • پیش از ارائه فرم N-400 بایستی حداقل به مدت ۵ سال پیوسته و دایم در آمریکا زندگی کرده باشید.
 • پیش از ارایه فرم N-400 اثبات کنید که حداقل ۳۰ ماه از مدت ۵ ساله اقامت را در آمریکا به شکل فیزیکی حضور داشته‌اید.
 • اثبات کنید که در مناطق USCIS یا ایالت‌هایی که صلاحیت قضایی محل اقامت شما را دارند حداقل سه ماه زندگی کرده‌اید. چنانچه دانش‌آموز بوده و به حمایت مالی والدین خود نیاز دارید امکان درخواست برای تابعیت در محل تحصیل و یا محل زندگی خانواده‌تان وجود دارد.
 • شهروند آمریکا شدن نیاز به اخلاق و رفتار مناسب دارد. بنابراین بایستی نشان دهید که حداقل ۵ سال پیش از ارسال و تکمیل فرم N-400، فردی درستکار و با اخلاق بوده‌اید.
 • نسبت به مبانی و اصول قانون اساسی آمریکا پایبند بوده و علاقه خود را در این خصوص نشان دهید.
 • دانش‌تان از زبان انگلیسی حداقل در سطح پایه باشد.
 • تا حدودی نسبت تاریخ آمریکا و اصول و مبانی دولت آن آگاهی داشته باشید.
 • به کشور آمریکا سوگند وفاداری دهید.

ازدواج با شخصی که شهروند و تبعه آمریکا باشد

از دیگر راه‌های متداول برای کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا ازدواج با شخصی است که شهروند آمریکا باشد. برای احراز شرایط جهت تابعیت ۳۱۹ (a) بر اساس قانون شهروندی و مهاجرت آمریکا بایستی از موارد زیر برخوردار باشید.

 • هنگام ارائه فرم N-400 به منظور کسب تابعیت دارای سن قانونی و بزرگتر از آن باشید.
 • پیش از تاریخ ارائه فرم N-400 حداقل سه سال به صورت قانونی دارای اقامت دائمی آمریکا باشید.
 • حداقل سه سال پیش از تاریخ ارائه درخواست N-400 و همچنین در هنگام بررسی آن با همسر خود که تبعه آمریکا است زندگی کرده باشید.
 • در یک مدت حداقل سه ماهه بایستی در یکی از مناطق USCIS و یا ایالت‌های آن که صلاحیت قضایی محل زندگی شما را تحت پوشش قرار داده، زندگی کرده باشید.
 • پیش از ارائه درخواست حداقل ۳ سال دارای اقامت قانونی و دائمی در آمریکا بوده باشید.
 • همچنین از تاریخ ارائه درخواست تا زمان تابعیت به صورت مداوم در آمریکا سکونت داشته باشید.
 • اثبات کنید که حداقل ۱۸ ماه از مدت سه سال اقامت پیش از تاریخ ارائه درخواست، را در آمریکا حضور فیزیکی داشته‌اید.
 • برای کسب تابعیت ایالات متحده بایستی تسلط کافی به زبان انگلیسی داشته باشید.
 • از تاریخچه، قانون اساسی و دولت آمریکا اطلاعات کافی داشته باشید.
ازدواج با شخصی که شهروند و تبعه آمریکا باشد | سایت ویزا

شهروندی آمریکا با گذراندن خدمت سربازی در آمریکا

بر اساس قوانین تابعیت و مهاجرت (INA) چنانچه سابقه خدمت سربازی در آمریکا را دارید و یا در نیروهای مسلح آن مشغول به خدمت هستید می‌توانید برای شهروند آمریکا شدن درخواست تابعیت بدهید.

چنانچه از شرایط مشروحه در بخش ۳۲۸ و یا ۳۲۹ قانون اهمیت تابعیت و مهاجرت( INA) برخوردار شوید کافی است با ارائه فرم N-400 درخواست خود را برای تابعیت آمریکا اعلام کنید.

برای ارسال این درخواست نیازی به پرداخت هزینه نخواهید داشت. با توجه به اینکه عضو سابق و یا فعلی نیروهای مسلح آمریکا هستید برآورده کردن برخی از شرایط جهت درخواست تابعیت الزامی نیست. اما بایستی اثبات کنید که واجد شرایط بخش ۳۲۸ قانون اهمیت تابعیت و مهاجرت (INA) هستید. شرایط اثبات این امر عبارتند از:

 • از حداقل سن قانونی برخوردار باشید.
 • حداقل به مدت یک سال به صورت پیوسته و شایسته در نیروهای مسلح آمریکا سابقه خدمت داشته باشید.
 • چنانچه در حال خدمت سربازی ایالات متحده آمریکا هستید درخواست گواهی خدمت مورد نظر خود، اعم از دریایی یا نظامی را به همراه فرم N-426 و N-400 ارائه دهید.
 • در صورتی که مشغول به خدمت نیستید یک نسخه کپی از فرم DD-214، فرم NGB-22، گواهی ترک خدمت، سوابق خدمت و گزارش ملی از آن را همراه با دیگر اسناد ترک خدمت رسمی در طول دوره‌های خدمتتان ارائه دهید.
 • همچنین اثبات نمایید که ترک خدمت شما با شرایط مناسب و شایسته‌ای انجام گرفته است.
 • هنگام مصاحبه برای شهروند آمریکا شدن بایستی از اقامت دائمی معتبر برخوردار باشید.
 • شرایط اقامت و مدت زمان حضور فیزیکی لازم بایستی احراز شود.
 • از تسلط کافی به زبان انگلیسی برخوردار باشید. البته در صورت داشتن استثنا یا معافیت این مورد برای شما الزامی نخواهد بود.
 • اطلاعات کافی در خصوص دولت، قوانین و تاریخ آمریکا داشته باشید، در صورت داشتن معافیت این مورد نیز الزامی نیست.
 • بایستی حداقل ۵ سال پیش از تاریخ ارائه فرم N-400 اثبات نمایید که انسانی درست کار و شایسته بوده‌اید.
 • بایستی پایبندی خود را نسبت به قانون اساسی ایالات متحده نشان داده و به پیشرفت و ارتقاء آن علاقه نشان دهید مگر اینکه در این مورد برای شما معافیت در نظر گرفته شده باشد.

والدین شهروند و تبعه آمریکا باشند

داشتن والدینی که شهروند و تبعه آمریکا هستند یکی از دیگر راه‌های کسب تابعیت این کشور به شمار می‌آید. برای این منظور بایستی یا در زمان تولد کسب تابعیت برای شما صورت گرفته باشد و یا قبل از رسیدن به سن قانونی اقدام به کسب تابعیت آمریکا نمایید.

بر این اساس کنگره آمریکا قوانینی را مصوب کرده که در آن مشخص می‌شود که چگونه والدین تبعه آمریکا نسبت به اخذ تابعیت فرزندان متولد شده در خارج از آمریکا اقدام نمایند.

در ادامه به بررسی برخی از این شرایط می‌پردازیم:

● طبق قانون مصوب در تاریخ تولد معین می‌شود که فرد متولد شده در خارج از ایالات متحده که دارای یک یا دو والد تبعه آمریکا است بایستی به عنوان شهروند آمریکا تلقی گردد یا خیر.

● برای اطلاع از نحوه اخذ تابعیت آمریکا و شرایط آن برای کودکان متولد شده در خارج از ایالات متحده می‌توانید کتابچه راهنمایی USCIS در جلد دوازده، بخشH مربوط به کودکان شهروندان آمریکایی را مطالعه کنید.

مواردی که باعث می شود شهروندی آمریکا را از دست بدهید

شهروندی آمریکا فرایندی سخت و زمانبر است بنابراین بایستی از انجام اموری که این شهروندی را نقض می‌کند خودداری نمایید. این موارد عبارتند از:

 • خدمت در سربازی یا نیروی نظامی دیگر کشورهای خارجی (در شرایط ویژه)
 • چنانچه در انتخابات کشورهای خارجی به عنوان کاندید شرکت نمایید. (در شرایط ویژه)
 • ارسال فرم شهروندی برای سایر کشورهای خارجی به منظور انصراف از شهروندی ایالات متحده
 • سیتیزن شیپ شدن به علت ارتکاب جرم
 • محرز شدن خیانت بر علیه آمریکا

نحوه برگزاری آزمون شهروندی آمریکا

متقاضیانی که قصد دارند گرین کارت خود را به شهروندی آمریکا تبدیل نمایند بایستی در آزمون شهروندی ایالات متحده شرکت نمایند. سوالات این آزمون در خصوص تاریخ، دولت و جغرافیای آمریکا مطرح شده به صورت شفاهی انجام می‌گیرد.

بنابراین در طی این آزمون بایستی در مصاحبه شهروندی ایالات متحده شرکت کنید. آزمون متشکل از ۱۰۰ سوال بوده و در فرایند مصاحبه ۱۰ سوال از سوی افسر مهاجرت مطرح می‌شود. متقاضی جهت کسب نمره قبولی در امتحان مدنی بایستی حداقل به ۶ سوال جواب درست بدهد.

نحوه برگزاری آزمون شهروندی آمریکا | سایت ویزا

سخن پایانی

شهروند آمریکا شدن هرچند که پروسه‌ای سخت و طولانی به نظر می‌رسد اما با رعایت شرایط و نکات لازم این امر به واقعیت تبدیل خواهد شد.

در این مقاله به بررسی چهار راه اصلی جهت اخذ شهروندی آمریکا اشاره شد. در نهایت این شما هستید که می‌توانید بر اساس شرایط خود و بررسی راه‌های مورد نظر استارت اخذ تابعیت آمریکا را بزنید. همچنین کارشناسان مجموعه ایران ویزا با سال‌ها تجربه و فعالیت در این زمینه شما را برای رسیدن به هدف بلند پروازانه‌تان کمک می‌نمایند.


سوالات متداول شهروند آمریکا

از طریق چه راه هایی می‌توان شهروند آمریکا شد؟

چه مواردی باعث نقض شدن شهروند آمریکا شدن می‌شود؟

متقاضیانی که قصد دارند گرین کارت خود را به شهروندی آمریکا تبدیل نمایند، باید چه کاری بکنند؟

نویسنده: امین بابازاده

در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه اخذ ویزا و یا دریافت اقامت می توانید سوالات خود را از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت به شما جواب خواهند داد.

سوال جدید

مطالعه مطالب زیر نیز می توانید برای شما مفید باشد

ویزای دانشجویی استرالیا یا همان ویزای تحصیلی برای افرادی صادر می‌شود که جزو اتباع کشورهای دیگر باشند و بخواهند در...

مدیکال تست استرالیا: با توجه به اینکه استرالیا یکی از مهاجرپذیرترین کشورها است، سالانه افراد زیادی به روش‌های مختلفی به...

معرفی گران ترین شهر های اروپا برای زندگی در این دنیای پر از تغییر و تحول، جایی برای زندگی انتخاب...

نظرت چی بود؟

0 نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

آژانس مسافرتی سفری دیگر