کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.کشور لیتوانیکشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.

درباره لیتوانی بیشتر بدانیم

۱۴ بهمن ۱۳۹۷
کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.کشور لیتوانیکشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.
کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.کشور لیتوانیکشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.
کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.کشور لیتوانیکشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.
کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.کشور لیتوانیکشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.
کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.کشور لیتوانیکشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.
کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.کشور لیتوانیکشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.

کشور لیتوانی یکی از زیباترین کشورهای قاره اروپا است. با جاذبه های دیدنی همواره مقصد اصلی گردشگران بوده است. مردم کشور لیتوانی افراد سخت کوش می باشند که به موسیقی و بسکتبال علاقه بسیاری دارند. البته کتابخوانی نیز در بین آنها جایگاه مهمی دارد. در این قسمت اطلاعات کاملی از مردم لیتوانی، نژاد و دین حاکم بر لیتوانی را به طور کامل برای شما مطرح کرده ایم با شناخت بیشتر آن می توانید از سفر خود به لیتوانی لذت ببرید.
کشور لیتوانی
کشور لیتوانی جزو کشورهای حوزه بالتیک می باشد که در قرن ۱۴ یکی از پهناورترین کشورهای اروپا بوده است. د ر طول سال ها نیز در معرض جنگ های فراوانی واقع شده است. همسایگان مرزی آن بلاروس، لهستان و روسیه می باشد. در سال ۲۰۰۷ به جزو کشورهای شنگن پیوست. ناگفته نماند که کشور لیتوانی جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیز می باشد. از شهرهای مهم آن می توان به کانواس اشاره کرد که مرکز دانشگاهی این کشور نیز در نظر گرفته می شود. این کشورها از دانشجویان خارجی به خوبی استقبال می کنند به همین در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که این کشور را محل تحصیل خود انتخاب کرده اند افزایش پیدا کرده است. کشور لیتوانی دارای جاذبه های دیدنی و تاریخی بسیاری نیز می باشد به همین دلیل یکی از قطب های مهم گردشگری در اروپا است.
در سال های اخیر نیز خدمات رفاهی و برای گردشگران به طور فزاینده در کشور لیتوانی افزایش یافته است از مهمترین مراکز دیدنی آن می توان به بندر کلایپدا اشاره کرد که سواحل زیبای آن هر سال شاهد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در این قسمت از مقاله توضیحات کاملی در مورد این کشور برای شما ارائه شده است با شناخت بیشتر آن می توانید در طول سفر خود به این کشور بیشتر لذت ببرید.

آب و هوای کشور لیتوانی
آب و هوای لیتوانی با توجه به نکات مختلف آن متغیر می باشد. به طوریکه قسمت های غربی این کشور دارای آب و هوای معتدل است . البته تنوع آب و هوایی در قسمت های شرق کشور بسیار متغیر می باشد. در حالت کلی آب و هوای حاکم بر کشور در همه فصل های سال برای سفر مناسب است. به همین دلیل معمولا گردشگران در همه روزهای سال می توانند به این کشور سفر کنند. مطمئن باشید تابستان های سوزناک و زمستان های طاقت فرسا در انتظار شما نخواهد بود.

علایق مردم کشور لیتوانی
مردم لیتوانی به سخت کوش بودن شهرت دارند. آنها علایق فراوانی به آثار هنری و ادبیا ت دارند. موسیقی در بین آنها جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که در همه روزهای سال کنسرت های ویژه ای در سراسر لیتوانی برگزار می شود. از ورزش های مهم و مورد پسند مردم لیتوانی می توان به بسکتبال اشاره کرد. بسکتبال یکی از مهمترین ورزش ها بین جوانان لیتوانی است. در سال های اخیر بیشتر جوانان برای یادگیری زبان انگلیسی سرمایه گذاری می کنند و تسلط بر تکنولوژی جدید نیز در بین آنها افزایش یافته است. ناگفته نماند کتابخوانی نیز از ویژگی های مرسوم مردم لیتوانی است به گونه ای که شما می توانید در منزل همه مردم لیتوانی شاهد کتابخانه های شیک و زیبایی باشید. نمایشگاه های کتاب نیز هر سال در شهر های مرکزی این کشور برگزار می شود.

نژاد و دین مردم لیتوانی
کشور لیتوانی طبق آخرین سرشماری نزدیک به ۳ میلیون جمعیت دارد که مردمان بومی آن به زبان لیتوانیایی صحبت می کنند؛ و البته زبا ن های لهستانی و روسی نیز بین مردم آن رایج است. ۸۲ درصد از مردم این کشور به زبان لیتوانیایی سخن می گویند و آثار هنری و ادبیاتی برجسته ای نیز به این زبان نوشته شده است. اکثر مردم بومی لیتوان پیرو مذهب کاتولیک و ارتودکس هستند البته افرادی با ادیان دیگر نیز در این کشور زندگی می کنند. مردم با نژادهای لیتوانی، روسی و لهستانی سال های سال است که در این کشور زیبا در یک یکدیگر زندگی می کنند

اقتصاد و سیاست کشور لیتوانی
سیاست حاکم بر کشور لیتوانی جمهوری می باشد و رییس جمهور در راس کشور لیتوانی قرار داد و از طریق رای گیری توسط مردم به مدت ۵ دوره انتخاب می شود. مقام رییس جمهور در این کشور بیشتر تشریفاتی است. نخست وزیر توسط مجلس انتخاب می شود که قدرت اجرایی در دست اوست. در این کشور ۱۴۱ کرسی وجود دارد که هر کدام از نمایندگان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند. اقتصاد حاکم بر لیتوانی در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است به گونه ای که در سال ۲۰۱۲ در زمینه اقتصاد بالاترین درصد پیشرفت را در بین کشورهای اروپایی به ورد اقتصاد داد. محصولات معدنی و منسوجات فراوانی از کشور لیتوانی به بیشتر کشورهای اروپایی صادر می شود. دولت لیتوانی در نظر دارد که در سال های اخیر ایده های مهمی را برای رسیدن به پیشرفته ترین اقتصاد انجام دهد. با رشد اقتصاد در این کشور نرخ بیکاری نیز روبه کاهش است. به گونه ای که فرصت های جالبی برای جوانان در این کشور فراهم است. البته برای تاجران خارجی نیز این کشور می تواند گزینه خوبی برای برای سرمایه گذاری باشد.

تحصیل در کشور لیتوانی
دانشگاه های لیتوانی از مهمترین دانشگاه های اتحادیه اروپا می باشد به گونه ای که مهمترین واحد های درسی برای همه دانشجویان در دانشگاه ها برگزار می شود . کلیه دروس به زبان انگلیسی تدریس می شود. دانشجویان ممتاز می توانند بورسیه های خوبی برای تحصیل در لیتوانی دریافت کنند. تحصیل در لیتوانی می تواند یک گزینه خوبی برای دانشجویان باشد زیرا همین می توانند تجربیات تحصیلی خوبی در این کشور داشته باشند و هم اینکه به فرهنگ و زبان این کشور آشنا شوند.
لیتوانی در یک نگاه
حال در این قسمت می خواهیم اطلاعات جالبی و به نوعی در یک نگاه کلی در مورد لیتوانی برای شما مطرح کنیم. واحد پول کشور لیتوانی لیتاس می باشد. دامنه اینترنتی آن it است همینطور پیش شماره اول کشور نیز ۰۳۷+ می باشد. این کشور یکی از زیباترین کشورهای اروپا می باشد که دارای طبیعت بسیار دیدنی است به گونه ای که این طبیعت زیبا همواره الهام بخش شاعران و نویسندگان این کشور در اشعارشان بوده است. هزینه های زندگی در این کشور نیز با توجه به اقتصاد پیشرفته آن در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی و … بسیار معقول و مناسب است.

نویسنده: امین بابازاده

در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه اخذ ویزا و یا دریافت اقامت می توانید سوالات خود را از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت به شما جواب خواهند داد.

سوال جدید

مطالعه مطالب زیر نیز می توانید برای شما مفید باشد

ویزای نمایشگاهی لیتوانی یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا که دارای شرایط مناسبی برای گردش است، کشور لیتوانی می...

ویزای تجاری لیتوانی ویزای تجاری لیتوانی یکی از ویزای های ملی این کشور است و دارای چندین ویزا ملی است،...

ویزای لیتوانی به طور کلی وقتی صحبت به سفر های خارج از کشور می شود اغلب کشورها نیاز به ویزا...

نظرت چی بود؟

0 نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

آژانس مسافرتی سفری دیگر