شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.پاریسفرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.

درباره پاریس بیشتر بدانیم

۱۳ بهمن ۱۳۹۷
شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.پاریسفرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.
شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.پاریسفرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.
شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.پاریسفرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.
شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.پاریسفرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.
شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.پاریسفرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.
شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.پاریسفرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.

شهر پاریس یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد دارای آب و هوای اقیانوسی است؛ از این رو دارای تابستان های گرم و زمستان های ملایم می باشد. در سفر به شهر پاریس می توانید از زیبایی های بی نظیر و خیره کننده ای همچون برج ایفل و کلیسای نوتردام پاریس دیدن کنید.
پاریس
فرانسه یکی از معروف ترین کشورهای قاره اروپا می باشد که شهر پاریس پایتخت این کشور بوده و به عنوان عروس شهرهای معروف می باشد. کمتر افرادی در دنیا وجود دارد که نام این شهر بی نظیر و جذاب را نشنیده باشند. شهر پاریس یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری و توریستی در جهان به شمار می آید و سالانه میلیون ها مسافر و توریست به این شهر سفر و از جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند. شما نیز می توانید با در اولویت قرار دادن پاریس، بهترین سفر اروپایی خود را تجربه نمایید. قدم زدن در کوچه پس کوچه های پاریس نیز خود به تنهایی بهترین خاطره شما در این شهر خواهد بود. پاریس شهری لوکس و مدرن می باشد و شما با ورود به این شهر احساس خاص و منحصر به فرد بودن خواهید کرد. باغ ها، کافه ها، رستوران ها و پارک های پاریس از فراموش نشدنی ها در این سفر تفریحی و توریستی می باشد. در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی درباره پاریس و هزینه اقامت و رستوران های پاریس و غیره برای شما علاقه مندان عزیز بازنویسی و جمع آوری کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.

آب و هوای پاریس
شهر پاریس به دلیل قرار گرفتن در مرکز کومار رود سن از شرایط آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار می باشد. شما هنگام سفر به شهر پاریس بایستی در انتظار اقلیمی اقیانوسی باشید. هوای شهر پاریس در اغلب روزهای سال، متوسط و معتدل می باشد و دارای تابستان های گرم است. در حالت کلی می توان گفت مسافران و گردشگران می توانند در تمامی فصول سال به این شهر سفر کنند. اگر مایل هستید در بهترین فصول به پاریس سفر داشته باشید پیشنهاد می کنیم فصل بهار و تابستان را در اولویت قرار دهید. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که هزینه های سفر در این فصول در مقایسه با نیمه دوم سال بسیار گران می باشد.

جاذبه های دیدنی پاریس
برج ایفل:
حتما وقتی شهر پاریس به گوشتان می خورد اولین چیزی که از آن یاد می کنید، برج ایفل می باشد. این برج از معروف ترین برج های اروپا و کشور فرانسه می باشد که در سال ۱۸۸۹ ساخته شده است. این برج حدود ۳۲۴ متر ارتفاع دارد و از بلندترین سازه های فرانسه می باشد.
موزه لوور:
از دیگر جاذبه های تاریخی شهر پاریس می توان به موزه لوور اشاره نمود. این موزه در مرکز شهر واقع بوده و دارای معماری داخلی و خارجی منحصر به فردی می باشد. هم چنین از جمله پربازدید ترین اماکن تاریخی در شهر پاریس به شمار می آید.
کلیسای نوتردام پاریس:
از دیگر بناهای تاریخی شهر پاریس، کلیسای نوتردام می باشد. این بنا از بهترین نمونه های معماری گوتیک در این کشور است که دارای قدمتی بیش از ۹۰۰ سال می باشد.

تور پاریس
تور پاریس یکی از پرتقاضاترین تورهای امروزی به شمار می آید. شما می توانید با انتخاب و شرکت در تور فرانسه در هزینه های سفرتان مقرون به صرفه عمل کنید. برای شرکت و رزرو تور پاریس می توانید به صورت اینترنتی و یا حضوری اقدام کنید و در یکی از بهترین و باکیفیت ترین تورهای مسافرتی ثبت نام نمایید و از سفرتان لذت ببرید.

اقامت در شهر پاریس
یکی از موضوع هایی که شما در سفر به پاریس از جهت آن راحت خواهد بود، هتل ها و اقامتگاه های شهر پاریس می باشد؛ چرا که هتل هایی با امکانات و خدمات مختلف در سراسر نقاط شهر تاسیس و بنا شده است و با توجه به تنوع در امکانات ارائه شده است. هزینه هتل های پاریس نیز متغیر می باشد و شما می توانید با توجه به پسند و خواست خود یکی از هتل های پاریس را برای اقامت در این شهر انتخاب و رزرو نمایید. توجه داشته باشید اغلب هتل های شهر پاریس در حد استاندارد بوده از این رو قیمت بیشتر اقامتگاه ها گران می باشد. از زیباترین و مدرن ترین هتل های پاریس می توان به هتل آبا مونترپارناس و هتل ناپلئون اشاره نمود که از جمله هتل های ۴ ستاره پاریس می باشند.

رستوران های پاریس
بخش خوشمزه و لذیذ سفرتان اینجاست که در یکی از بهترین و لوکس ترین رستوران های پاریس خودتان را به سرو یک وعده غذای فرانسوی دعوت نمایید. فرانسوی ها غذاهای بسیار متنوع و خوش طعمی تهیه و آماده می کنند که از لذیذ ترین غذاهای پاریس می توان به لورن، آندویت، کارپ البیر و تارت افروماژ اشاره نمود. فرانسوی ها علاقه بسیار خاصی به آشپزی و تهیه انواع دسرها، کیک ها و پیتزاها دارند که شما در سفر به این شهر زیبا شاهد این امر خواهید شد. از بهترین و لوکس ترین رستوران های شهر پاریس نیز می توان به رستوران سینک، رستوران لس پاپیلیس که از جمله پر ترددترین رستوران های این شهر می باشد، اشاره نمود. شما می توانید لذیذترین و خوش طعم ترین غذاهای فرانسوی را در یک مکان لوکس و منحصر به فردی میل نمایید.

هزینه های حمل و نقل در پاریس
بی شک شما می دانید که در سفر به شهر پاریس با هزینه های گرانی روبه رو خواهید بود؛ چرا که سطح زندگی در این شهر بسیار بالا می باشد از این رو بایستی با مقدار بودجه مناسب و برنامه ریزی بسیار اید آل سفر خود را آغاز کنید. هزینه های حمل و نقل و جابه جایی از جمله هزینه هایی می باشد که در سفر به شهر پاریس به دفعات مکرری با آن روبه رو خواهید شد. برای مقرون به صرفه بودن در هزینه های جابه جایی می توانید از مترو و یا اتوبوس های شهری استفاده کنید و یا می توانید دوچرخه کرایه نمایید. هزینه های حمل و نقل در شهر پاریس به صورت زیر می باشد:
هزینه بلیط یک نفره حدود ۳ یورو
هزینه بلیط ماهانه حدود ۱۰۰ یورو
هزینه تاکسی به ازای هر کیلومتر حدود ۲ یورو و در صورت منتظر نگه داشتن تاکسی مبلغی حدود ۳۵ یورو در نظر بگیرید.

نویسنده: امین بابازاده

در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه اخذ ویزا و یا دریافت اقامت می توانید سوالات خود را از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت به شما جواب خواهند داد.

سوال جدید

مطالعه مطالب زیر نیز می توانید برای شما مفید باشد

روادید فرانسه یکی از پرطرفدارترین روادید اروپایی که در ایران گرفته می شود روادید فرانسه می باشد، کشور فرانسه همواره...

اقامت فرانسه اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه اخذ اقامت فرانسه و مهاجرت...

هتل های پاریس اگر قصد سفر به پاریس که یکی از بهترین و شگفت آورترین شهرهای دنیا است را دارید...

نظرت چی بود؟

0 نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

آژانس مسافرتی سفری دیگر