فرم ارزیابی ویزای شینگن

  مشخصات فردی:

  مشخصات همسر

  سوابق شنگن:

  مدارک شغلی

  اسناد ملکی

  مدارک مالی

  اطلاعات تماس

  آژانس مسافرتی سفری دیگر